Satranç Eğitimi

Oku

Dans ve Müzik

Müzik Etkinliği:

Okulumuzda müzik eğitimi, çocukların duyu, ritim, yaratıcılık, dil gelişimi, müzik aletlerini tanıma, kendine güven, kendini ortaya koyma, bedenini kullanma ve yeteneklerini fark etme, birlikte şarkı söyleme, sosyal uyum kazanmalarına ve toplu iş yapma alışkanlığını kazanmalarına yardımcı olur. Onlara güven ve başarı duygusu kazandırır. Müzik etkinliğinde beden perküsyonu, ritim çalışmaları, dramalar, şarkı öğrenimi ve koro çalışmalarına yer verilmektedir. Her sınıfımıza haftada 1 saat müzik öğretmeni tarafından beden perküsyonu ve enstrümanlar eşliğinde müzik etkinliği yapılmaktadır.

 

Dans ve Estetik Etkinliği:

Okulumuzda dans ve estetik etkinliği, çocukların kendini ifade etme becerisini, yaratıcılıklarını,  estetik duygusunu geliştirmelerini olumlu yönde destekleyen bir etkinliktir. Çocukların, müziğe verdikleri tepkileri içselleştirmeleri ve bunu yaratıcı oyun ve arkadaşlarıyla sosyal ilişkiler kurarak dans etmesi şeklinde, kullanmalarıyla dans etkinliği zenginlik kazanır. Çocuklar dans ile birlikte müziği dinler ve kendi beden hareketlerini müzikte var olan ritime uydurma çabasına girer. Müzik ve hareket, çocukların estetik duygu, psiko-motor ve ritmik gelişiminlerine katkıda bulunmasının yanı sıra sosyal gelişimlerinin ve grup becerilerinin de gelişmesini sağlar.

Her sınıfımıza haftada 1 saat dans öğretmeni eşliğinde dans ve estetik etkinliği yapılmaktadır.