Satranç Eğitimi

Oku

Eğitim Anlayışımız

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

 

Erken yaşlarda nitelikli ve yeterli deneyimlerle elde edilen temel bilgi ve beceriler, bireyin daha sonraki öğrenmelerinde başarı şansını arttırmaktadır.

Okul öncesi dönemi, yaşamımızın temel taşları olan;

 • Duygusal
 • Bilişsel
 • Sosyal
 • Psiko-motor
 • Dil

gelişiminin yanı sıra, çevremize uyum sağlamamız için gereken donanımların tamamlandığı çok önemli bir süreçtir.

Bu nedenle okulumuzda, uygulanan eğitim programı ile çocuklarımız;

 • Araştırarak-Sorgulayarak
 • Keşfederek-Katılarak
 • Yaparak-Yaşayarak
 • Yaratıcı Düşünerek
 • Riski Göze Alarak
 • Bilgi-Tutum-Davranış Becerilerini Geliştirerek
 • Değerlere Önem Vererek
 • Aktif Öğrenme Ortamlarında Çok Yönlü Eğitim Materyalleri kullanarak öğrenirler.